Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren.


Elestiaal is het helemaal

Portaal naar het spirituele

Elestiaal kwarts poorten naar het universum

Om dit artikel te kunnen schrijven, heb ik mijzelf en mijn laptop helemaal omringd met elestiaal kwarts. Het eerste wat elestiaal me liet zien, is dat het niet gaat om uiterlijk, maar om het innerlijk. Niet de verpakking, maar de inhoud is belangrijk.

Hoe zeer ik ook probeerde om mijzelf met de elestiaal kwarts op de foto te krijgen, alles mislukte. Toen realiseerde ik me dat het niet gaat om 'kekke' foto's, maar om de boodschap van de stenen. Niet het leuke plaatje, maar de energie van de kristallen en mijn woorden maakt dat je wordt geraakt of niet.

Weg naar vrijheid

Dat is voor mij de kern van een elestiaal kwarts, kijk voobij de verpakking, ga niet voor het mooie plaatje of het uiterlijk; hoe mooi de buitenkant soms ook kan zijn, vóel het innerlijk. Maak écht contact. Schroom niet om dieper te gaan en alle lagen van jouzelf en jouw menszijn bloot te leggen, te omarmen en te laten zien aan de buitenwereld. Dat is de weg naar vrijheid.

Open kanaal

Zo binnen zo buiten. Hoe meer je innerlijk hebt opgeruimd, hoe helderder je kunt stralen. Dat heeft niets te maken met knap of mooi zijn, maar alles met écht Zijn. Zodra je al jouw menselijke trekjes, vervelende ervaringen, tekortkomingen, goede eigenschappen, inzichten, liefde en mooie ervaringen volledig hebt omarmd, kun je een open kanaal worden voor de Goddelijke stroom die alom aanwezig is. Dan straal je.

Portaal naar andere dimensies

Elestiaal kwarts wordt ook wel skeletkwarts of vensterkwarts genoemd. Skeletkwarts slaat op het ‘geraamte’, de vormen die ín de kwarts zitten. Vensterkwarts is gelinkt aan de vele doorkijkjes als een soort ramen die de kwarts heeft. Het zijn vensters naar de ziel. Portalen naar dat deel van jou wat eeuwig en oorspronkelijk is.

Elestiaal kwarts verbindt ons fysieke lichaam en ons spirituele lichaam met ons kwantumdeel buiten de aardse frequentie. Zo ontstaat een supersnel portaal naar hogere dimensies. Inzichten komen en harmonie volgt. Met een elestiaal kwarts kun je kwantumsprongen in je bewustzijn maken.

Nieuwe kans

De vele laagjes in elestiaal kwarts zijn zoals de vele laagjes in jou; ervaringen van nu, vorige levens en ongemanifesteerde potentie die je maken tot wat je op dit moment bent. Een elestiaal herinnert je er aan dat alleen wanneer je leert van de lessen die je krijgt, je verder kunt groeien en heel kunt worden en dat het universum nooit stopt met lessen aanreiken. Er is altijd weer een nieuwe kans op groei en ontwikkeling. Op weg naar de Bron.

Elestiaal kwarts in huis

Een flinke elestiaal kwarts in je huis reinigt de energie, brengt balans en legt de focus op spirituele groei, gekoppeld aan een leven midden in de maatschappij, vanuit helderheid, eerlijkheid en openheid.

Vindplaatsen

Elestiaal kwarts wordt gevonden in Brazilië, Madagascar, Afrika en Amerika. Onze vensterkwarts komt uit Aracuai in Brazilië.

Shop